↑ Return to Про проект

Про програму ENPI

Програма прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013

Загальною ціллю програми є підтримка заходів  за  допомогою Європейського Союзу, що спрямовані на інтенсифікацію та поглиблення соціально-економічного співробітництва між регіонами України та регіонами країн-членів, що поділять спільний кордон.

За підтримки фондів Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства (ЄІСП) ми намагаємося зміцнити спільний розвиток територій програми через стимулювання прикордонного співробітництва. Ми будемо інформувати Вас про останні новини Програми приділяючи особливу увагу умовам конкурсів на подання заявок.

Програму прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна буде реалізовано протягом 2007-2013 рр. на зовнішніх кордонах країн-членів ЄС та України.

Згадана програма набрала чинності 23 вересня, 2008 року після ухвалення Європейською Комісією. Бюджет програми на сім років складає 68.638.283 € та фінансується з фондів ЄІСП.

В рамках програми відкриваються широкі можливості потенційним аплікантам через пріоритетні напрямки співпраці – сприяння економічному та соціальному розвитку, покращення якості навколишнього середовища, покращення ефективності кордону, підтримка співробітництва «люди-людям».
Загальна ціль програми є інтенсифікація та поглиблення  співробітництва між Закарпатською, Івано-Франківською та Чернівецькою областями України і прийнятними та додатковими регіонами Угорщини, Румунії та Словаччини у  екологічно -, соціально – та економічно-сталий спосіб.
Програма відкриває широкі можливості потенційним аплікантам через визначені пріоритети та заходи. Кожний програмний пріоритет має наступні цілі:

Пріоритет 1: Сприяння економічному та соціальному розвитку
Передача знань та обмін досвідом з метою сприяння спільному розвитку бізнесу та посилення туристичної привабливості території
Захід 1.1 Гармонізований розвиток туризму
Захід 1.2. Створення кращих умов для МСП та розвитку бізнесу

Пріоритет 2: Покращення якості навколишнього середовища
Покращення якості повітря, вод, земельних та лісових ресурсів, а також зменшення ризиків нанесення шкоди природному навколишньому середовищу
Захід 2.1. Охорона навколишнього середовища, стале використання та управління природними ресурсами
Захід 2.2. Готовність до надзвичайних ситуацій

Пріоритет 3: Покращення ефективності кордону
Підвищення ефективності управління кордоном на українському кордоні
Захід 3.1 Удосконалення транспортної інфраструктури перетину кордону та обладнання на прикордонних пунктах контролю

Пріоритет 4: Підтримка співробітництва „люди-людям”
Удосконалення ефективності державних послуг та підвищення взаєморозуміння між різноманітними групами суспільства
Захід 4.1. Інституційне співробітництво
Захід 4.2. Маломасштабне співробітництво „люди-людям”

Територія Програми

Територія програми розташована на угорсько-словацько-румунсько-українському кордоні і охоплює приблизно 598.9 км спільного кордону з Україною, що повністю включає словацько-українську (97.9 км), угорсько-українську (134.6 км) та частково румунсько-українську (366.4 км) лінію кордону.

Прийнятні територіальні одиниці програми:

Угорщина:

Словаччина:

Румунія:

Україна:

Соболч-Сотмар-Берег  медє
Боршод-Абауй-Земплен  медє (додаткова територія з повною участю )
Кошіцький край
Пряшівський край
Марамуреш юдетул
Сату-Маре юдетул
Сучава юдетул (додаткова територія з обмеженою участю)
Закарпатська область
Івано-Франківська область    Чернівецька область  (додаткова територія з обмеженою участю)

“Додаткова територія з повною участю” означає, що будь-яка організація, яка на ній розташована може співпрацювати в рамках програми без будь-яких обмежень.

“Додаткової території з обмеженою участю” означає, що будь-яка організація, яка на ній розташована може співпрацювати в рамках програми з певними обмеженнями.

Детальна інформація стосовно «додаткових територій з обмеженою участю» міститься у Настановах для першого конкурсу на подання заявок для аплікатнів (частина 1.2.2).

Фінансування

Загальна вартість проекту не може бути повністю профінансована з коштів ЄК. Крім того, кошти гранту не можуть бути більше, ніж 90% від загальної вартості проекту.

Різниця (10% співфінансування) має бути профінансована з власних коштів апліканта або партнерів чи з будь-яких інших фондів окрім фондів бюджету Євпопейської Спільноти або Фонду Європейського Розвитку. Співфінансування має становити принаймні 10% від загальної вартості проекта.

У разі якщо аплікант або партнер зареєстровані в країнах-членах ЄС, що приймають участь у програмі, максимально 5% від загальної вартості проекту (що становить 50% всього співфінансування) буде профінансовано з національного бюджету країн – членів ЄС. Решта 5% (інші 50% співфінансування) мають бути забезпечені власними коштами апліканта або партнерів. Детальна інформація стосовно умов спфвфінансування з національних бюджетів країн – членів ЄС розташована на веб сторінці програми.

Органи управління Програмою

Управління програмою здійснюють спільні структури, що забезпечують прозорість реалізації програми та спільне прийняття рішень.

 • Спільний Моніторинговий Комітет (СМК)
  СМК є головним органом програми, що приймає рішення, здійснює нагляд та моніторинг за реалізацією програми, відповідає за відбір проектів.
 • Спільний Керуючий Орган (СКО)
  Країни, що приймають участь у програмі прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 призначили Національне Агенство Розвитку Угорщини у якості СКО програми. СКО несе загальну відповідальність за управління та реалізацію програми перед Європейською Комісією.
 • Національні органи влади (НОВ)
  Національні органи влади є партнерами СКО та відподають за координацію процесу програмування  та реалізацію програми під час її впровадження.
  • Національне Агенство Розвитку (Угорщина)
  • Міністерство будівництва та регіонального розвитку Словацької Республіки (Словаччина)
  • Міністерство розвитку, суспільних робіт та житлового господарства (Румунія)
  • Міністерство економіки (Україна)
 • Спільний Технічний Секретаріа (СТС) та його Представництва
  СТС безпосередньо підтримує СКО у щоденній діяльності стосовно імплементації Спільної Операційної Програми. СТС розташован та діє на базі компанії ВАТІ, Будапешт. Представництва  СТС будуть розташовані у Словаччині, Румунії та Україні.