SLOVENČINA

Krok za krokom – spolu s Európou

  Krok za krokom – spolu s Európou Názov projektu: “Krok za krokom – spolu s Európou” Cieľ: podporovať hospodársky a sociálny rozvoj Perechyn v Zakarpatie (Ukrajina) a Driyenitsi v Prešove regióne (Slovensko). Uľahčenie cezhraničnej spolupráce medzi prihraničnými regiónmi zvýšením turistické atraktivity oboch regiónov (školenie, cezhraničná spolupráca a rozvoj miltylinhvistychnoyi výrobkov). Špecifické ciele – Vytvoriť …

View page »

Informácie o programe ENPI

Programа cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013. Cieľom programu je s podporou Európskej únie stimulovať aktivity vedúce k zintenzívneniu a prehĺbeniu sociálnej a ekonomickej spolupráce medzi regiónmi Ukrajiny a regiónmi členských štátov ležiacich na spoločnej hranici. Našou snahou je zlepšiť spoločný rozvoj programového územia a povzbudiť vytváranie cezhraničných partnerstiev pomocou …

View page »

O regіonach

  Perečyn     Drienica    

View page »

Fotogaléria

  Deň Drienici Deň Perečyna Trenіng v Perečyny Trenіng v Drienici Lyžiarska dovolenka v Drieniсi  

View page »

Kontakty

View page »