↑ Return to SLOVENČINA

O regіonach

 

Perečyn

 

 

Drienica

 

 

Drienica

História Drienice siaha až do 14. storočia (prvá písomná zmienka o obci je z roku 1332), kedy vznikla na záložnom práve. Pôvodné obyvateľstvo obce sa zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom, chovom oviec, dobytka a prácou v lese. V súčasnosti má okolo 700 obyvateľov. Pôvodný názov obce bol Šom, neskôr Šoma. Tento názov má základ v maďarskom jayzku. …

View page »

Perečyn

View page »