↑ Return to O regіonach

Drienica

História Drienice siaha až do 14. storočia (prvá písomná zmienka o obci je z roku 1332), kedy vznikla na záložnom práve. Pôvodné obyvateľstvo obce sa zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom, chovom oviec, dobytka a prácou v lese. V súčasnosti má okolo 700 obyvateľov. Pôvodný názov obce bol Šom, neskôr Šoma. Tento názov má základ v maďarskom jayzku. Až v roku 1949 bol názov obce preložený do slovenčiny a zmenený na Drienica. Názov Šoma je v okolí používaný do dnes. Pôvodné obyvateľstvo Drienice bolo slovenskej národnosti a gréckokatolíckeho vierovyznania. V 50-tych rokoch 20. storočia, keď bola zakázaná Gréckokatolícka cirkev, časť obyvateľov prešla k pravoslávnej viere a dokonca sa časť obyvateľov začala hlásiť k ruskej resp. k ukrajinskej národnosti. V týchto časoch sa na základnej škole začal vyučovať povinne ukrajinský jazyk, čo trvalo až do 80-tych rokov.

Obec Drienica leží pod južnými svahmi Čergovského pohoria, v hornej časti potoka, štyri km severne od Sabinova. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 445m. Výškové rozpätie chotára sa pohybuje od 375 do 1068 m. Chotár leží na rozčlenenej nižšej vrchovine centrálno-karpatského flyšu. Prevládajú tu hnedé lesné, hlinito ílovité, kamenisté a kyslé pôdy. Rozlohou patrí chotár obce medzi stredne veľké. Jeho celková výmera je 1021 ha, z toho pripadá 137 ha na ornú pôdu, 807 ha na lesy, horské lúky a pasienky
a 77 ha má intravilán obce.
Administratívne je obec začlenená do okresu Sabinov a Prešovského samosprávneho kraja. Historicky vždy patrila do Šarišskej, v novoveku do Šarišsko-Zemplínskej župy.

Okolie obce ponúka príjemné prostredie na prechádzky v každom ročnom období. Chotár obce je poprepletaný poľnými a lesnými cestami, ktoré sú vhodné ako na pešiu, tak aj na cykoloturistiku, v zimnej sezóne na bežky

 

Rekreačná oblasť Drienica-Lysá sa začína hneď nad hornou časťou obce. Tu ju tvorí chatová oblasť a tá postupne prechádza do rekreačnej časti. Je tu situovaných mnoho ubytovacích a stravovacích zariadení (hotely a ubytovne), relaxačné centrum (krytý bazén, solárium, sauna, fitnes, masáže atď.) a lyžiarský svah so štyroma vlekmi. Oblať pokračuje sedačkovou lanovkou na Lysu horu. Tu sa nachádzajú ďalšie ubytovacie a stravovacie zariadenia, lyžiarské svahy a takisto množstvo súkromných rekreačných chát. Rekrečná oblasť je využívaná celoročne. V zimnom období sú to predovšetkým zimné športy či už na svahoch alebo bežkárskych tratiach v celej oblasti. Letné mesiace sú ideálne pre pešiu a cykloturistiku. Celoročne sú uskutočňované pobyty v ubytovacích zariadeniach alebo v súkromných chatách.